Izjava o zaštiti podataka

1. Ukratko o zaštiti podataka

Opće napomene

U sljedećim napomenama saznat ćete u osnovnim crtama što se događa s vašim osobnim podatcima kada posjećujete našu mrežnu stranicu. Osobni su podatci svi podatci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka pronaći ćete u našoj Izjavi o zaštiti podataka koja se nalazi ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na našoj mrežnoj stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj mrežnoj stranici?
Podatke na ovoj mrežnoj stranici obrađuje njezin vlasnik. Podatke za kontakt s vlasnikom stranice pronaći ćete u impresumu ove mrežne stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?
Prikupljamo s jedne strane podatke koje nam ustupite. Tu se može raditi npr. o podatcima koje upisujete u obrazac za kontakt.

Ostale podatke naši IT sustavi automatski evidentiraju posjećivanjem mrežne stranice. Radi se u prvom redu o tehničkim podatcima (npr. internetski preglednik, operacijski sustav ili vrijeme posjećivanja stranice). Ti se podatci automatski evidentiraju čim pristupite našoj stranici.

U koju svrhu upotrebljavamo vaše podatke?
Dio podataka prikuplja se kako bi se osigurao besprijekoran rad mrežne stranice. Drugi podatci mogu se upotrebljavati za analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Koja prava imate u pogledu svojih podataka?
U svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Osim toga imate pravo tražiti da se vaši podatci isprave, blokiraju ili ograniče. U vezi s tim kao i s drugim pitanjima o zaštiti podataka možete nam se u svakom trenutku obratiti preko adrese koja je navedena u impresumu. Nadalje imate pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu.

Osim toga imate pravo da pod određenim okolnostima od našeg poduzeća zahtijevate ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Detaljnije informacije o tome pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka, poglavlje „Pravo na ograničenje obrade podataka”./p>

Alati za analizu i alati trećih ponuditelja
Dok posjećujete našu mrežnu stranicu, vaše korisničko ponašanje prilikom pretraživanja interneta može se statistički analizirati. Ta se analiza provodi pomoću kolačića i takozvanih programa za analizu. Analiza vašeg ponašanja prilikom posjećivanja stranice u pravilu je anonimna; ponašanje prilikom pretraživanja ne može se povezati s vama. Na tu analizu možete uložiti prigovor ili je možete spriječiti nekorištenjem određenih alata. Detaljnije informacije o tome pronaći ćete u sljedećoj Izjavi o zaštiti podataka.

Možete uložiti prigovor na takvu analizu. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka informirat ćemo vas o mogućnostima ulaganja prigovora.

2. Opće napomene i obveza informiranja

Zaštita podataka

Vlasnicima ovih stranica zaštita vaših podataka vrlo je važna. Povjerljivo postupamo s vašim osobnim podatcima, poštujući zakonske propise o zaštiti podataka i ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Posjećivanjem ove mrežne stranice prikupljaju se različiti osobni podatci. Osobni su podatci podatci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. U sljedećoj Izjavi o zaštiti podataka pronaći ćete objašnjenje o tome koje podatke prikupljamo i u koje ih svrhe upotrebljavamo. Objašnjavaju se, osim toga, način i svrha prikupljanja.

Ukazujemo na to da prijenos podataka na internetu (npr. prilikom komuniciranja e-poštom) može imati sigurnosnih nedostataka. Besprijekorna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o voditelju obrade

Voditelj obrade podataka na ovoj mrežnoj stranici je:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz, Njemačka

Telefon: 0049/6131 964-01
E-adresa: info@werner-mertz.com

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka (npr. ime, e-adrese i sl.).

Opoziv vaše privole za obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu privolu. Već danu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je poslati obavijest e-poštom. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima te na direktni marketing (čl. 21. OUZP-a)

Ako se vaši podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. točke e ili f OUZP-a, imate u svakom trenutku pravo, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka; to vrijedi i za izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Pojedini pravni temelj na kojem počiva obrada podataka pronaći ćete u ovoj Izjavi o zaštiti podataka. Ako uložite prigovor, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva (prigovor u skladu s čl. 21. st. 1. OUZP-a).
Ako se vaši osobni podatci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga; to vrijedi i za izradu profila ako je ono povezano s takvim izravnim marketingom. Ako uložite prigovor, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u svrhu izravnog marketinga (prigovor u skladu s čl. 21. st. 2. OUZP-a).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja odredbi OUZP-a, ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj se nalazi njegovo uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto počinjenja navodnog prekršaja. Pravo na podnošenje prigovora postoji neovisno o drugim upravnim ili sudskim pravnim sredstvima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na to da podatke, koje automatizirano obrađujemo na temelju vaše suglasnosti ili u okviru ispunjenja ugovora, uručimo vama ili nekom trećem, u uobičajenom i tehnički čitljivom formatu. Ako zahtijevate da se vaši podatci izravno prenesu drugom voditelju obrade, ustupanje se provodi samo ako je tehnički izvedivo.

SSL tj. TLS kriptiranje

Na ovoj se stranici iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja kao što su npr. narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao vlasniku stranice, koristi SSL tj. TLS kriptiranje. Kriptiranu vezu prepoznat ćete po tome što se traka s adresom u pregledniku prebacuje s „http://” na „https://” i po simbolu lokota na alatnoj traci preglednika.

Kada je aktivirano SSL, tj. TLS kriptiranje, podatke koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane.

Pristup podatcima, blokiranje, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi u svakom trenutku imate pravo na besplatan pristup vašim pohranjenim osobnim podatcima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka. Eventualno imate i pravo na ispravak, blokadu ili brisanje tih podataka. U vezi s tim kao i s drugim pitanjima o zaštiti osobnih podataka možete nam se u svakom trenutku obratiti preko adrese koja je navedena u impresumu.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da pod određenim okolnostima od našeg poduzeća zahtijevate ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U vezi s tim možete nam se u svakom trenutku obratiti preko adrese koja je navedena u impresumu. Pravo na ograničenje obrade podataka postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni, u pravilu nam je potrebno određeno vrijeme kako bismo to provjerili. Tijekom te provjere imate pravo od našeg poduzeća zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako su vaši podatci obrađeni/obrađivani nezakonito, umjesto brisanja podataka možete zahtijevati ograničenje njihove obrade.
  • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali ih vi trebate radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, imate pravo da umjesto brisanja podataka zahtijevate ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako ste uložili prigovor u skladu s čl. 21. st. 1. OUZP-a, potrebno je razmotriti vaše i naše interese. Sve dok nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu vaših podataka, tada se osobni podatci, neovisno o njihovom pohranjivanju, mogu obrađivati samo uz vašu privolu ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava neke druge fizičke ili pravne osobe ili radi važnog javnog interesa Europske Unije ili države članice.

Prigovor na slanje reklamnih e-poruka

Ovime se ulaže prigovor na korištenje podataka za kontakt, objavljenih u okviru impresuma, i na slanje reklamnog i informativnog materijala koji nije izričito zatražen. Vlasnici stranice izričito zadržavaju pravo na pokretanje pravnih koraka u slučaju slanja reklamnih informacija bez podnesenog zahtjeva, npr. slanja neželjene e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na našoj mrežnoj stranici

Kolačići

Mrežne stranice djelomično se koriste kolačićima. Kolačići ne stvaraju nikakvu štetu na vašem računalu i ne sadržavaju viruse. Koristimo se kolačićima kako bi naša ponuda bila jednostavnija za korištenje, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se odlažu na vašem računalu, a koje preglednik pohranjuje.

Većina kolačića kojima se koristimo su takozvani „sesijski kolačići”. Takvi se kolačići automatski brišu nakon posjeta stranici. Drugi kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne obrišete. Ti nam kolačići omogućuju da prilikom sljedećeg posjeta prepoznamo vaš preglednik.

Svoj preglednik možete namjestiti tako da vas se informira o postavljanju kolačića, kolačiće dopustite samo u pojedinačnim slučajevima, isključite prihvaćanje kolačića, u određenim slučajevima ili općenito, te da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Deaktiviranjem kolačića može se ograničiti funkcionalnost ove mrežne stranice.

Kolačići koji su potrebni za elektroničku komunikaciju ili za osiguranje određenih funkcija kojima se želite koristiti (npr. košarica), pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. točka f. OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za pohranjivanje kolačića kojima se omogućuje tehnički besprijekorna i optimizirana ponuda usluga. Ako se pohranjuju drugi kolačići (npr. kolačići za analizu ponašanja vašeg posjeta stranici), takvi se kolačići u Izjavi o zaštiti podataka zasebno obrađuju.

Datoteke zapisa poslužitelja

Pružatelj mrežnih usluga automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke zapisa poslužitelja koje vaš preglednik automatski šalje nama. To su:

  • tip i verzija preglednika
  • upotrijebljeni operacijski sustav
  • referentni URL
  • naziv računala koje pristupa mreži
  • vrijeme upita poslužitelja
  • IP adresa

Ti se podatci ne povezuju s drugim izvorima podataka.

Ti se podatci prikupljaju na temelju čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za besprijekoran tehnički prikaz i optimizaciju svoje mrežne stranice. U tu svrhu potrebno je prikupiti datoteke zapisa poslužitelja.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upite preko obrasca za kontakt, pohranit ćemo vaše podatke iz obrasca te vaše tamo navedene podatke za kontakt. Ti su nam podatci potrebni radi obrade vašeg upita i za slučaj naknadnih pitanja. Te podatke bez vaše privole ne ustupamo trećima.

Podatci navedeni u obrascu za kontakt obrađuju se dakle isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je poslati obavijest e-poštom. Opoziv ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka do trenutka opoziva.

Podatci koje ste naveli u obrascu za kontakt ostaju kod nas sve dok od nas ne zatražite njihovo brisanje, ne opozovete svoju suglasnost za pohranu podataka ili otpadne svrha njihove pohrane (npr. nakon obrade vašeg upita). To ne utječe na prisilne zakonske odredbe, posebno na rokove čuvanja.

Upit e-poštom, telefonom ili telefaksom

Ako nam se obratite e-poštom, telefonom ili telefaksom, vaše osobne podatke (ime, zahtjev) i upit pohranit ćemo radi obrade vašeg upita. Te podatke bez vaše privole ne ustupamo trećima.

Ti se podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. točke b OUZP-a, ako je vaš upit povezan s izvršenjem ugovora ili provedbom mjera prije zaključenja ugovora. U svim ostalim slučajevima se obrada podataka temelji na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a) i/ili na našim opravdanim interesima (čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a), budući da imamo opravdan interes za učinkovitu obradu upita koje smo zaprimili.

Podatci koje ste naveli u obrascu za kontakt ostaju kod nas sve dok od nas ne zatražite njihovo brisanje, ne opozovete svoju suglasnost za pohranu podataka ili otpadne svrha njihove pohrane (npr. nakon završene obrade vašeg upita). To ne utječe na prisilne zakonske odredbe, posebno na zakonske rokove čuvanja.

Registracija na ovoj mrežnoj stranici

Kako biste se koristili dodatnim funkcijama na stranici, možete se na njoj registrirati. Podatke koje ćete nam dati u tu svrhu upotrebljavamo samo za korištenje ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obavezni podatci koje tražimo prilikom registracije moraju biti cjeloviti. U protivnom ćemo registraciju odbiti.

U slučaju važnih promjena kao što su promjena opsega ponude ili nužne tehničke promjene, koristimo se e-adresom koja je navedena prilikom registracije kako bismo vas informirali na odgovarajući način.

Podatci navedeni prilikom registracije obrađuju se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Već danu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je poslati obavijest e-poštom. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva.

Podatke prikupljene prilikom registracije pohranjujemo sve dok ste registrirani na našoj mrežnoj stranici; nakon toga se brišu. To ne utječe na zakonske rokove čuvanja.

Funkcija komentiranja na ovoj mrežnoj stranici

U okviru funkcije komentiranja na ovoj stranici pohranjuju se, osim vašeg komentara, i podatci o trenutku sastavljanja komentara, vaša e-adresa i, ako niste objavili anoniman komentar, odabrano korisničko ime.

Pohrana IP adrese
Naša funkcija komentiranja pohranjuje IP adrese korisnika koji daju komentare. Budući da komentare na ovoj stranici ne provjeravamo prije objave, ti su nam podatci potrebni kako bismo mogli postupati u slučaju kršenja prava kao što su uvrede ili propaganda protiv autora.

Pretplata na komentare
Kao korisnik stranice imate mogućnost da se nakon prijave pretplatite na komentare. Dobit ćete e-mail potvrde kako bismo provjerili jeste li vlasnik navedene e-adrese. Tu funkciju možete preko poveznice u informativnoj e-poruci odjaviti u svakom trenutku. Podatci koje ste dali u okviru pretplate na komentare u tom slučaju brišemo; no, ako ste te podatke dali u druge svrhe i na drugom mjestu (npr. pretplata na e-bilten), podatci ostaju kod nas.

Trajanje pohrane komentara
Komentari i s time povezani podatci (npr. IP adresa) ostaju pohranjeni i nalaze se na našoj mrežnoj stranici sve dok komentirani sadržaj nije u cijelosti obrisan ili su komentari obrisani iz pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

Pravni temelj
Ti se podatci pohranjuju na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Već danu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je poslati obavijest e-poštom. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva.

Obrada podataka (podatci o klijentima i ugovorima)
Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako su potrebni za utemeljenje, sadržajno uređenje ili promjenu pravnog odnosa (matični podatci). Temelj za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka b OUZP-a koja dopušta obradu podataka radi izvršenja ugovora ili provedbe mjera prije zaključenja ugovora. Osobne podatke o korištenju naših mrežnih stranica (podatci o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako je to potrebno kako bi se korisniku omogućilo korištenje usluge ili radi obračuna.

Prikupljeni podatci o klijentu brišu se nakon završetka naloga ili okončanja poslovnog odnosa. To ne utječe na zakonske rokove čuvanja.

5. Društveni mediji

Dodaci za Facebook (gumb Like i Share)

Naša stranica sadržava dodatke društvene mreže Facebook, ponuditelj Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SAD. Dodatke za Facebook pronaći ćete po logu Facebook ili gumbu „Like” („sviđa mi se”) na našoj stranici. Pregled dodataka za Facebook pronaći ćete ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Kada posjećujete našu stranicu, preko dodatka uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i poslužitelja tvrtke Facebook. Facebook na taj način dobiva informaciju da ste svojom IP adresom posjetili našu stranicu. Kada kliknete gumb „Like” dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, sadržaje naše stranice možete poveznicom povezati sa svojim profilom na Facebooku. Tako Facebook posjet našoj stranici može povezati s vašim korisničkim računom. Ukazujemo na to da kao ponuditelj stranice nemamo saznanja o sadržaju ustupljenih podataka i njihovom korištenju od tvrtke Facebook. Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Izjavo o zaštiti podataka tvrtke Facebook: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite da Facebook može povezati posjećivanje naših stranica s vašim korisničkim profilom pri Facebooku, odjavite se sa svojeg korisničkog računa pri Facebooku.
Upotreba dodataka za Facebook temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Dodatak za Twitter
Naša stranica obuhvaća funkcije usluge Twitter. Te funkcije nudi tvrtka Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Korištenjem Twittera i funkcije „Re-Tweet” mrežne stranice koje ste posjetili povezuju se s vašim Twitter računom, o čemu se obavještavaju i drugi korisnici. Pritom se na Twitter prenose i određeni podatci. Ukazujemo na to da kao ponuditelj stranice nemamo saznanja o sadržaju ustupljenih podataka i njihovom korištenju od tvrtke Twitter. Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Izjavo o zaštiti podataka tvrtke Twitter: https://twitter.com/de/privacy .


Upotreba dodataka za Twitter temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Vaše postavke za zaštitu podataka pri Twitteru možete promijeniti u okviru postavki računa pod https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Na našim se stranicama koriste funkcije Google+. Ponuditelj je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Evidencija i ustupanje informacija: Pomoću gumba Google+-možete objavljivati informacije diljem svijeta. Preko tog gumba vi i drugi korisnici dobivate personalizirane sadržaje tvrtke Google i naših partnera. Google ne pohranjuje samo informaciju o tome da ste određeni sadržaj objavili preko +1, nego i informacije o stranicama koje ste pregledavali nakon što se kliknuli na +1. Vaše aktivnosti na +1 mogu se, u obliku napomena u kombinaciji s nazivom vašeg profila i vašom slikom, prikazivati u okviru usluga tvrtke Google, npr. u rezultatima pretraživanja ili u vašem Google profilu, ili pak na drugim mjestima na mrežnim stranicama kao i u oglasima na internetu.

Google zapisuje informacije o vašim aktivnostima na +1 radi poboljšanja svojih usluga za vas i druge korisnike. Kako biste se mogli koristiti gumbom Google+, potreban vam je javni Google profil vidljiv diljem svijeta koji mora sadržavati u najmanju ruku odabrano ime za profil. To se ime upotrebljava u svim uslugama tvrtke Google. U nekim slučajevima to ime može nadomještati i neko drugo ime kojim ste se koristili dijeleći sadržaje preko vašeg korisničkog računa pri Googleu. Identitet vašeg Google profila može se prikazivati korisnicima kojima je poznata vaša e-adresa, tj. koji imaju neke druge informacije o vama kojima vas se može identificirati.

Upotreba prikupljenih informacija: Osim u gore objašnjene svrhe, informacije koje ste nam ustupili koriste se u skladu s važećim odredbama o zaštiti podataka tvrtke Google. Google može objavljivati skupne statistike o aktivnosti korisnika na +1, tj. takva izvješća dostavljati korisnicima i partnerima kao što su nakladnici, oglašivači ili povezane mrežne stranice.

Upotreba dodataka za Google+ temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Dodatak za Instagram

Naša stranica obuhvaća funkcije usluge Instagram. Te funkcije nudi tvrtka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD.

Ako ste prijavljeni na svojem Instagram računu, klikom na gumb Instagram možete povezivati sadržaje naših stranica sa svojim profilom pri Instagramu. Tako Instagram posjet našoj stranici može povezati s vašim korisničkim računom. Ukazujemo na to da kao ponuditelj stranice nemamo saznanja o sadržaju ustupljenih podataka i njihovom korištenju od tvrtke Instagram.

Upotreba dodataka za Instagram temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Izjavo o zaštiti podataka tvrtke Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Dodatak za LinkedIn

Naša se mrežna stranica koristi funkcijama mreže LinkedIn. Njezin ponuditelj je tvrtka Google Inc., 2029 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Svakim pristupanjem našoj stranici koja sadrži funkcije LinkedIn, uspostavlja se veza s poslužiteljima tvrtke LinkedIn. LinkedIn se informira o tome da ste posjetili naše mrežne stranice sa svojom IP adresom. Ako kliknete na gumb „Recommend-Button” i prijavljeni ste na svoj LinkedIn račun, tvrtka LinkedIn može povezati vaš posjet našoj mrežnoj stranici s vama i vašim korisničkim računom. Ukazujemo na to da kao ponuditelj stranice nemamo saznanja o sadržaju ustupljenih podataka i njihovom korištenju od tvrtke LinkedIn.

Upotreba dodataka za LinkedIn temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Izjavo o zaštiti podataka mreže LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Dodatak za XING

Naša se mrežna stranica koristi funkcijama mreže XING. Njezin ponuditelj je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka.

Svakim pristupanjem našoj stranici koja sadrži funkcije XING, uspostavlja se veza s poslužiteljima tvrtke XING. Prema našim saznanjima, pritom se ne pohranjuju osobni podatci. Ponaosob se ne pohranjuju IP adrese niti se analizira korisničko ponašanje.

Upotreba dodataka za XING temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za što veću vidljivost na društvenim medijima.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i gumbu Share tvrtke XING pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka te tvrtke: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Alati za analizu i reklame

Google Analytics

Ova se mrežna stranici koristi uslugama analize mrežnih stranica Google Analytics. Ponuditelj je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi se takozvanim „kolačićima”, tj. tekstualnim datotekama koje se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu načina na koji se koristite mrežnom stranicom. Informacije o vašem korištenju mrežnom stranicom, dobivene putem kolačića, prenose se u pravilu na poslužitelj tvrtke u SAD-u i tamo pohranjuju.

Pohranjivanje kolačića za Google Analytics i korištenje analitičkih alata temelji se na čl. 6. st. 1. točka f. OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za analizu korisničkog ponašanja kako bi optimizirao ponudu mrežne stranice i svoje reklamne aktivnosti.

Anonimizacija IP adrese
Na ovoj smo mrežnoj stranici aktivirali funkciju IP anonimizacije. Na temelju te funkcije Google u državama članicama Europske unije i zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru skraćuje vašu IP adresu prije nego što je šalje u SAD. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa šalje poslužitelju u SAD-u i tamo skraćuje. Google će po nalogu vlasnika ove mrežne stranice upotrijebiti te informacije kako bi analizirao način na koji ste se koristili stranicom, izradio izvješća o reklamnim aktivnostima i pružao dodatne usluge u odnosu na vlasnika stranice koje su povezane s korištenjem stranicom i internetom. IP adresa koju je u okviru Google Analyticsa prenio vaš poslužitelj neće se povezivati s drugim podatcima kojima raspolaže Google.

Dodatak za preglednik
Pohranu kolačića možete onemogućiti odgovarajućim namještanjem softvera vašeg preglednika, međutim, napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama te mrežne stranice u punom opsegu. Osim toga, prikupljanje podataka o vašem korištenju mrežnom stranicom koje stvaraju kolačići, (uklj. IP adresu) na Googleu te obradu tih podataka od strane Googlea možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate programski dodatak za poslužitelj koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prigovor na obradu podataka
Evidenciju vaših podataka u okviru funkcije Google Analytics možete spriječiti na način da kliknete na sljedeću poveznicu. Postavlja se tzv. opt-out kolačić koji sprječava evidenciju vaših podataka prilikom budućih posjećivanja ove mrežne stranice:Deaktiviranje usluge Google Analytics.

Više informacija o postupanju s korisničkim podatcima u okviru funkcije Google Analytics pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obrada podataka po nalogu
S tvrtkom Google zaključili smo ugovor o izvršitelju obrade. Prilikom korištenja funkcijom Google Analytics u cijelosti primjenjujemo stroga pravila njemačkih tijela za zaštitu podataka.

Demografska obilježja u okviru funkcije Google Analytics
Ova se stranica u okviru servisa Google Analytics koristi funkcijom „demografska obilježja”. Ona omogućuje sastavljanje izvješća koja sadržavaju informacije o starosnoj dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ti podatci potječu iz reklama tvrtke Google koje su prilagođene interesima korisnika te iz podataka o posjetiteljima trećih ponuditelja. Ti se podatci ne mogu se pridružiti niti jednoj konkretnoj osobi. Tu funkciju možete deaktivirati u svakom trenutku preko postavki za oglašavanje svojeg Google računa ili načelno možete zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analyticsa kao što je objašnjeno pod točkom „Prigovor na prikupljanje podataka”.

Rok čuvanja
Podatci na razini korisnika i događaja koje pohranjuje tvrtka Google, a koji su povezani s oznakom korisnika (npr. ID korisnika) ili identifikacijom reklame (npr. dobuleclick kolačići, reklamni ID androida), anonimiziraju, tj. brišu se nakon 14 mjeseci. Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

WordPress Stats

Ova se mrežna stranica koristi alatom WordPress Stats koji omogućuje statističku obradu posjeta korisnika. Ponuditelj je tvrtka Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, SAD.

WordPress Stats upotrebljava „kolačiće” koji se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu načina na koji se koristite mrežnom stranicom. Informacije o korištenju našom mrežnom stranicom koje se evidentiraju kolačićima, prenose se na poslužitelje u SAD-u. Vaša IP adresa anonimizira se nakon obrade ili prije pohrane.

Kolačići WordPress-Stats ostaju na vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne obrišete.

Pohranjivanje kolačića WordPress-Stats i korištenje analitičkih alata temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za anonimiziranu analizu korisničkog ponašanja kako bi optimizirao ponudu mrežne stranice i svoje reklamne aktivnosti.

Svoj preglednik možete namjestiti tako da vas se informira o postavljanju kolačića, kolačiće dopustite samo u pojedinačnim slučajevima, isključite prihvaćanje kolačića, u određenim slučajevima ili općenito, te da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Deaktiviranjem kolačića može se ograničiti funkcionalnost naše mrežne stranice.

Na prikupljanje i korištenje vaših podataka u budućnosti možete uložiti prigovor. Klikom na ovu poveznicu na svoj preglednik postavit ćete opt-out kolačić:https://www.quantcast.com/opt-out/.
Obrišete li kolačiće na svojem računalu, opt-out kolačić morate ponovno postaviti.

Google Analytics Remarketing

Naše mrežne stranice koriste se funkcijama Google Analytics Remarketing u kombinaciji s globalnim funkcijama Google AdWords i Google DoubleClick. Ponuditelj je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ta funkcija omogućuje da se ciljne skupine za marketing, sastavljene korištenjem funkcije Google Analytics, povežu s funkcijama Google AdWords i Google DoubleClick na više uređaja. Na taj se način personalizirane reklamne poruke koje odgovaraju vašim interesima, a koje su vam prilagođene na temelju vašeg ranijeg korištenja stranicama i pretraživanja na krajnjem uređaju (npr. mobitelu), mogu prikazati i na vašim drugim krajnjim uređajima (npr. tablet ili osobno računalo).

Ako ste dali odgovarajuću privolu, Google u tu svrhu povezuje ponašanje na mrežnim stranicama i u aplikaciji s vašim Google računom. Na taj se način na svakom krajnjem uređaju, na koji se prijavite svojim Google računom, mogu objavljivati iste personalizirane reklamne poruke.

Kako bi podržao tu funkciju, Google Analytics evidentira ID korisnika koji su se autentificirali preko Googlea, a koji se privremeno povezuju s našim podatcima iz Google Analyticsa, kako bi se utvrdile i sastavile ciljne skupine za reklamne aktivnosti na više uređaja.

Na remarketing / targeting koji obuhvaća više uređaja možete uložiti trajan prigovor tako da deaktivirate personalizirane reklame na vašem Google računu; pratite pritom sljedeću poveznicu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Prikupljeni podatci sažet će se na vašem Google računu isključivo na temelju vaše privole koju dajete tvrtki Google, odnosno koje možete i opozvati (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). U slučaju prikupljanja podataka koji se ne sažimaju na vašem Google računu (npr. jer nemate Google račun ili ste uložili prigovor na sažimanje podataka), prikupljanje podataka temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Opravdani interes proizlazi iz toga da vlasnik mrežne stranice ima interes za anonimiziranu analizu posjetitelja mrežne stranice u reklamne svrhe.
Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka pronaći ćete u Izjavo o zaštiti podataka tvrtke Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ova mrežna stranica koristi se funkcijom Google AdWords. AdWords je program internetskog oglašavanja tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”).

U okviru funkcije Google AdWords koristimo se takozvanim praćenjem konverzije (conversion-tracking). Ako kliknete na oglas koji je objavio Google, instalirat će se kolačić za praćenje konverzije. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetski preglednik odlaže na računalu korisnika. Ti kolačići nakon 30 dana prestaju vrijediti i ne služe za osobnu identifikaciju korisnika. Posjećuje li posjetitelj određene stranice ove mrežne stranice, a kolačić još nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmjeren na ovu stranicu.

Svaki klijent koji se koristi funkcijom AdWords dobiva drukčiji kolačić. Kolačići se ne mogu pratiti preko mrežnih stranica klijenata koji se koriste funkcijom AdWords. Informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju služe za izradu statistika o konverziji za klijente AdWordsa koji su se odlučili za praćenje konverzije. Korisnici u tom slučaju znaju ukupan broj posjetitelja koji su kliknuli njihov oglas i koji su preusmjereni na jednu od stranica koja ima oznaku za praćenje konverzije. No, ne dobivate informacije s kojima se posjetitelji mogu osobno identificirati. Ne želite li sudjelovati u praćenju, navedeno praćenje možete opozvati tako da na jednostavan način deaktivirate kolačić za praćenje konverzije tvrtke Google. U tom slučaju neće biti uključeni u statistike praćenja konverzije.

Pohranjivanje kolačića za konverziju i korištenje alata za praćenje temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za analizu korisničkog ponašanja kako bi optimizirao ponudu mrežne stranice i svoje reklamne aktivnosti.

Više informacija od funkcijama Google AdWords i praćenju konverzije pronaći ćete u odredbama o zaštiti podataka tvrtke Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Svoj preglednik možete namjestiti tako da vas se informira o postavljanju kolačića, kolačiće dopustite samo u pojedinačnim slučajevima, isključite prihvaćanje kolačića, u određenim slučajevima ili općenito, te da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Deaktiviranjem kolačića može se ograničiti funkcionalnost ove mrežne stranice.

Facebook Pixel

Na našoj se stranici za mjerenje konverzije upotrebljava Pixel za praćenje akcija posjetitelja tvrtke Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”).

Tako se ponašanje posjetitelja stranice može pratiti nakon što se klikom na reklamni oglas na Facebooku preusmjereni na mrežnu stranicu ponuditelja. Na taj se način učinkovitost reklamnih oglasa na Facebooku može analizirati u statističke svrhe i radi istraživanja tržišta te u svrhu optimizacijskih mjera za buduće marketinške aktivnosti.

Prikupljeni podatci su za nas, kao vlasnika ove mrežne stranice, anonimni; ne možemo donositi zaključke o identitetu korisnika. No, podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, tako da postoji mogućnost povezivanja s pojedinim korisničkim profilom. Facebook te podatke može upotrijebiti u vlastite reklamne svrhe u skladu sa smjernicama tvrtke Facebook o upotrebi podataka. Tako Facebook omogućuje prikazivanje reklamnih oglasa na svojim stranicama, ali i izvan toga. Na takvu upotrebu podataka mi kao vlasnik stranice ne možemo utjecati.Upotreba Facebook Pixela temelji se na čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima opravdan interes za učinkovite reklamne mjere uz uključivanje društvenih medija.U napomenama o zaštiti podataka tvrtke Facebook pronaći ćete dodatne napomene o zaštiti svoje privatnosti: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Funkciju remarketinga „Custom Audiences” možete deaktivirati u postavkama za prikaz reklama na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pritom morate biti prijavljeni na Facebook.
Ako nemate Facebook račun, reklame koje se temelje na interesima korisnika možete deaktivirati na mrežnoj stranici saveza European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.Pritom morate biti prijavljeni na Facebook.

7. E-bilten

Podatci za e-bilten

Želite li primati e-bilten koji je ponuđen na mrežnoj stranici, potrebne su nam vaša e-adresa kao i informacije koje nam omogućuju provjeru jeste li vlasnik navedene e-adrese i jeste li suglasni s primanjem e-biltena. Drugi podatci se ne prikupljaju, tj. njihovo prikupljanje temelji se samo na dobrovoljnoj osnovi. Ti se podatci koriste isključivo za slanje traženih informacija i ne ustupaju se trećima.

Podatci navedeni u obrascu za prijavu na e-bilten obrađuju se dakle isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Svoju privolu za pohranu podataka, e-adrese i njihovo korištenje radi slanja e-biltena možete opozvati u svakom trenutku, npr. preko poveznice „Brisanje” u e-biltenu. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva.

Podatke koje ste nam ostavili radi primanja e-biltena, ostaju pohranjeni kod nas sve do odjave e-biltena. To ne utječe na podatke koje pohranjujemo u druge svrhe.

8. Plugin dodaci i alati

YouTube s proširenom zaštitom podataka

Naša se stranica koristi dodacima za mrežnu stranicu YouTube. Vlasnik stranice je tvrtka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

YouTube koristimo u okviru proširene zaštite podataka. Svrha je tog načina rada, prema podatcima tvrtke YouTube, da tvrtka može pohranjivati podatke o posjetiteljima na ovoj mrežnoj stranici tek nakon što su pogledali video. Ustupanje podataka partnerima tvrtke YouTube u okviru proširene zaštite podataka ne mora biti nužno isključeno. Tako YouTube, neovisno o tome jeste li pogledali video, uspostavlja vezu s mrežom Google DoubleClick.

Čim na našoj mrežnoj stranici pokrenete YouTube video, uspostavlja se veza s poslužiteljima tvrtke YouTube. Time se poslužitelju tvrtke YouTube šalju informacije o našim mrežnim stranicama koje ste posjetili. Ako ste prijavljeni na svojem YouTube računu, on vam omogućuje da svoje pretraživanje interneta izravno pridružite svojem osobnom profilu. To možete spriječiti odjavom s računa YouTube.

Nakon pokretanja videa, YouTube može na vašem krajnjem uređaju pohraniti različite kolačiće. Pomoću tih kolačića YouTube može dobiti informacije o posjetiteljima naše mrežne stranice. Te se informacije koriste, među ostalim, za evidenciju statistika o videoprikazima, za poboljšanje korištenja stranice i sprječavanje pokušaja prijevare. Kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne obrišete.

Nakon pokretanja videa na kanalu YouTube, mogu se pokrenuti neki drugi procesi obrade podataka, na što nemamo nikakav utjecaj.

Funkcijom YouTube koristimo se radi jedinstvenog i privlačnog prikaza naših mrežnih ponuda. To predstavlja opravdan interes u smislu čl. 6. st. 1. točke f OUZP-a.

Dodatne informacije o zaštiti podataka tvrtke YouTube pronaći ćete u njihovoj Izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (uz privolu)

Na ovoj se stranici preko sučelja za programiranje aplikacija (API) upotrebljava funkcija Google Maps. Ponuditelj je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Kako bi se osigurala zaštita podataka na našoj mrežnoj stranici, Google Maps nije aktiviran kada nas posjećujete prvi puta. Izravna veza s poslužiteljima tvrtke Google uspostavlja se tek kada samostalno aktivirate Google Maps (privola u skladu s čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Na taj se način sprječava prijenos vaših podataka tvrtki Google pri prvom posjećivanju stranice.

Nakon aktivacije Google Maps će pohraniti vašu IP adresu. Ona se potom u pravilu šalje na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuje. Ponuditelj te stranice nakon aktivacije funkcije Google Maps nema utjecaj na taj prijenos podataka.

Više informacija o postupanju s korisničkim podatcima pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Vlastite funkcije

Prijave za radno mjesto

Dajemo vam mogućnost da se prijavite za radno mjesto kod nas (npr. putem e-pošte, poštanskim putem ili putem online obrasca za prijavu). U nastavku vas informiramo o opsegu, svrsi i upotrebi osobnih podataka koji se prikupljaju u okviru postupka prijave. Jamčimo da se vaši podatci prikupljaju, obrađuju i upotrebljavaju u skladu s važećim pravom zaštite podataka i svim drugim zakonskim odredbama i da s vašim podatcima postupamo strogo povjerljivo.

Opseg i svrha prikupljanja podataka
Ako nam pošaljete prijavu, vaše osobne podatke koji su povezani s tim (npr. podatci za kontakt i komunikaciju, dokumentacija za prijavu, bilješke u okviru razgovora za posao, itd.), obrađujemo ukoliko je potrebno za donošenje odluke o utemeljenju radnog odnosa. Pravni temelj je čl. 26. Zakona o zaštiti podataka, pročišćeni tekst u skladu s njemačkim pravom (pokretanje zapošljavanja), čl. 6. st. 1. točka b OUZP-a (općenito pokretanje zaključivanja ugovora) i, ako ste dali svoju privolu, čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku. Vaši osobni podatci u našem se poduzeću daju isključivo osobama koje su uključene u obradu prijave.

Ako je prijava bila uspješna, podatci koje ste dali na temelju čl. 26. Zakona o zaštiti podataka, pročišćeni tekst, i čl. 6. st. 1. točka b OUZP-a, pohranjuju se u našem sustavu za obradu podataka radi provedbe zapošljavanja.

Rok čuvanja podataka
Ako vam ne možemo ponuditi radno mjesto, odbijete ponuđeno radno mjesto, povučete prijavu, opozovete svoju privolu za obradu podataka ili od nas tražite brisanje podataka, podatci koje ste nam poslali, uključujući preostalu papirnatu dokumentaciju za prijavu, pohranjujemo, tj. čuvamo najviše 6 mjeseci nakon završetka postupka prijave (rok čuvanja), kako bismo u slučaju nesuglasja raspolagali pojedinostima u vezi s postupkom prijave (čl. 6. st. 1. točka f OUZP-a).

NA TU POHRANU PODATAKA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR, AKO IMATE OPRAVDANE INTERESE KOJI NADILAZE NAŠE INTERESE.

Nakon isteka roka čuvanja podatci se brišu, osim ako ne postoji zakonska obveza čuvanja ili neki drugi pravni razlog za nastavak pohrane. Ako je razvidno da će se vaši podatci morati čuvati nakon isteka roka čuvanja (npr. na temelju prijetećeg ili pokrenutog pravnog spora), podatci će se obrisati tek nakon što su postali bespredmetnima. To ne utječe na ostale zakonske rokove čuvanja.

Način djelovanja

Kako emsal djeluje?
Saznajte više  ...

Mali savjeti

Gdje emsal proizvodi mogu još pomoći. Saznajte više...

Odabiru proizvoda

Koji je proizvod najbolji za moje potrebe?
PodaNamještaja