Odricanje od odgovornosti

Odgovornost za sadržaje

Kao ponuditelj usluga odgovaramo u skladu s općim zakonima za vlastite sadržaje na ovim stranicama. No, kao ponuditelj usluga nismo dužni nadzirati ili po potrebi istraživati proslijeđene ili pohranjene informacije trećih strana koje upućuju na protuzakonitu djelatnost.

Ovime se ne mijenja obveza uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija u skladu s općim zakonima. No, takvo jamstvo moguće je tek od trenutka saznanja za konkretno kršenje pravnih propisa. Saznanjem za odgovarajuće kršenje pravnih propisa odmah ćemo ukloniti te sadržaje.

Odgovornost za poveznice

Naša ponuda sadržava poveznice prema mrežnim stranicama trećih ponuditelja na čiji sadržaj ne utječemo. Stoga za sadržaje trećih strana ne preuzimamo odgovornost. Za sadržaje povezanih stranica odgovoran je uvijek ponuditelj ili vlasnik pojedine stranice. U trenutku povezivanja, povezane stranice provjerene su u pogledu mogućih pravnih prekršaja. Protuzakoniti sadržaji u trenutku povezivanja nisu bili prepoznatljivi.

No, trajna sadržajna kontrola povezanih stranica nije realna bez konkretnih uporišta koja bi ukazivala na pravni prekršaj. Saznanjem za kršenje pravnih propisa odmah ćemo ukloniti te poveznice.

Autorsko pravo

Sadržaji i djela koje je na ovoj stranici osmislio vlasnik stranice, podliježu njemačkom autorskom pravu. Za svako umnožavanje, obradu, distribuciju i korištenje izvan granica autorskog prava potrebna je pisana suglasnost pojedinog autora. Preuzimanje i kopiranje ovih stranica dopušteno je samo u privatne, nekomercijalne svrhe.

Ako sadržaje na ovoj stranici nije sastavio vlasnik stranice, uvažavaju se autorska prava trećih strana. Sadržaje trećih strana u svakom slučaju treba označiti kao takvima. Ako ipak primijetite kršenje autorskog prava, molimo vas da nas o tome odmah obavijestite. Saznanjem za kršenje pravnih propisa odmah ćemo ukloniti te sadržaje.